Cennik

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy.

Stosujemy następujące systemy rozliczeń:

- wynagrodzenie za poradę udzieloną on-line - koszt pojedynczej porady zależny jest stopnia skomplikowania sprawy, stawka podstawowa wynosi 50 zł brutto;

- system wynagrodzenia indywidualnego - wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;

- system wynagrodzenia ryczałtowego stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej - wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;

- system z premią za sukces - w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.

KAŻDĄ SPRAWĘ TRAKTUJEMY INDYWIDULANIE