Umowy

SPORZĄDZANIE I OPINIOWANIE UMÓW

Zajmujemy się sporządzaniem różnego rodzaju umów wykorzystywanych zarówno przez osoby prywatne, jak i przez przedsiębiorców. Tworzymy umowy do jednorazowego wykorzystania - dostosowane do potrzeb i sytuacji klienta, jak też wzorce umów nadające się do wielokrotnego wykorzystania.

Obecnie większość kontraktów w obrocie gospodarczym jest zawierana pisemnie. Kancelaria proponuje możliwość przygotowania bądź zaopiniowania większości popularnych umów w obrocie gospodarczym, przykładowo wymieńmy:

 1. Umowa agencyjna
 2. Kontrakt menedżerski
 3. Umowa najmu
 4. Umowa o dzieło
 5. Umowa o pracę
 6. Umowa zlecenia
 7. Umowa użyczenia
 8. Umowa zastawu
 9. Umowa sprzedaży
 10. Umowa o roboty budowlane
 11. Umowa dzierżawy
 12. Umowa pożyczki