Pisma Urzędowe i Sądowe

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie:

Sporządzania wszelkiego rodzaju pism do sądów, urzędów, organów administracji państwowej i samorządowej.

Usługa ta polega na redagowaniu treści rozmaitych dokumentów o charakterze prawnym, w tym przede wszystkim: wszelkiego rodzaju umów, podań, wniosków, oświadczeń, pism niezbędnych w postępowaniach przed sądami, organami egzekucyjnymi, jak również organami administracji państwowej i samorządowej.

Projekty sporządzane są zgodnie z informacjami udzielonymi przez Państwa i wymogami formalnymi określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Mogą mieć zarówno charakter ogólny, czyli tzw. wzory, jak i mogą dotyczyć konkretnego stanu faktycznego.