Wdrażanie HACCP

Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) jest systemem zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej system Haccp stał się obowiązkowy dla wszystkich firm zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności.

Usługi w zakresie wdrażania systemu Haccp, opracowania dokumentacji dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dla stołówek szkolnych, przedszkoli, sklepów, zakładów gastronomicznych oraz małych przedsiębiorstw.

W ramach oferty wchodzi:

Audyt wstępny zakładu- ocena stanu aktualnego zakładu;

Opracowanie harmonogramu działań;

Określenie CCP - krytycznych punktów kontrolnych;

Ustalenie działań korygujących;

Opracowanie dokumentacji, księgi Haccp, procedur i instrukcji.

Kontakt

mgr Marta Rabek
specjalista ds. systemu HACCP
tel. 504-409-272
haccp@kontraktkancelaria.pl